Ασφάλεια Αυτοκινήτου. Φθηνά ασφάλιστρα KSP Ασφαλιστική

Προσφορά Εργασίαςoffer

Οι τράπεζες ζητούν …σκόντο σε warrants και CoCos

Tου Χρήστου Κίτσιου


Τροποποιήσεις στους όρους με τους οποίους θα διενεργηθεί η ανακεφαλαιοποίηση ετοιμάζονται να ζητήσουν από κυβέρνηση και Τρόικα οι τράπεζες, επιδιώκοντας να βελτιώσουν τις συνθήκες για τη συμμετοχή των ιδιωτών και επομένως την επίτευξη της ελάχιστης συμμετοχής του 10%.

Μετά τις πρώτες διερευνητικές επαφές με ξένες τράπεζες, που θα μπορούσαν να αναλάβουν το ρόλο του αναδόχου, για την κάλυψη της ελάχιστης συμμετοχής των ιδιωτών, έχει καταστεί σαφές, σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, ότι με τους υφιστάμενους όρους ανακεφαλαιοποίησης η επίτευξη της ελάχιστης συμμετοχής των ιδιωτών καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής.

Για να ανατραπεί η παραπάνω εικόνα απαιτείται να συνδεθεί η τιμή εξάσκησης των warrants με τις τιμές που επικρατούν στην αγορά, και όχι να είναι προκαθορισμένη η τιμή μετατροπής, όπως προβλέπει η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου.

Η αγορά, πρακτικά, ζητά να αναλάβει το ΤΧΣ περισσότερο ρίσκο, προκειμένου να διευκολύνει σε πρώτη φάση τη συμμετοχή των ιδιωτών και επομένως τη διατήρηση του ιδιωτικού χαρακτήρα των τραπεζών και σε δεύτερη φάση να μπορέσει το ίδιο το Ταμείο να πουλήσει συντεταγμένα και όχι να βγάλει στο…σφυρί τις τράπεζες.

Οι ιδιώτες επενδυτές, προκειμένου να εξετάσουν την συμμετοχή τους στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και να εκτιμήσουν τις ενδεχόμενες αποδόσεις, θα σταθμίσουν αφενός το μέγεθος της ανακεφαλαιοποίησης που χρειάζεται κάθε τράπεζα και αφετέρου την ικανότητα της να παράξει, μέσω κερδών και απομόχλευσης, νέα κεφάλαια με τα οποία θα αποπληρώσει τα CoCos και τις υφιστάμενες προνομιούχες μετοχές.

Με δεδομένο, όμως, ότι οι περισσότερες εκ των συστημικών τραπεζών έχουν αρνητική καθαρή θέση αξιοσημείωτο μέρος των νέων κεφαλαίων θα κατευθυνθούν για την κάλυψη παλαιών ζημιών και όχι για να δουλέψουν και να παράξουν κέρδη και επομένως νέα κεφάλαια.

Επιπρόσθετα, η απώλεια των κρατικών ομολόγων στερεί από τις τράπεζες το πλεονέκτημα των μελλοντικών υπεραξιών, που θα μείωνε ή και θα αντιστάθμιζε πλήρως την ζημιά, την οποία καλείται να εγγράψει ο επενδυτής βάζοντας χρήμα σε τράπεζα με αρνητική καθαρή θέση.

Να γίνει η μετατροπή των warrants σε τρέχουσες τιμές

Για να αντιστραφεί η παραπάνω κατάσταση θα πρέπει σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη να …αναλάβει το Ταμείο περισσότερο ρίσκο.

Με βάση τους υφιστάμενους όρους οι ιδιώτες, που θα συμμετέχουν στις ΑΜΚ, θα αποκτήσουν δικαίωμα αγοράς για το σύνολο των μετοχών τις οποίες θα αποκτήσει το Τ.Χ.Σ. Αν για παράδειγμα, οι ιδιώτες καλύψουν την ελάχιστη συμμετοχή του 10% θα λάβουν για κάθε μια μετοχή εννέα παραστατικούς τίτλους ( warrants), που τους επιτρέπει να αποκτήσουν ισάριθμες μετοχές από το Τ.Χ.Σ.

Η τιμή άσκησης του δικαιώματος αγοράς θα είναι η τιμή έκδοσης της μετοχής με ετήσιο επιτόκιο 3% πλέον περιθωρίου 1% το πρώτο έτος από την έκδοση του τίτλου, 2% για το δεύτερο έτος, 3% για το τρίτο και 4% για το τέταρτο και 5% για το υπόλοιπο διάστημα.

Το Ταμείο επιδιώκει, δηλαδή, να λάβει πίσω το σύνολο των κεφαλαίων που θα βάλει στις τράπεζες με έναν ετησίως κλιμακούμενο τόκο που φθάνει στο 8% στην πενταετία και αφήνει στους επενδυτές την τυχόν υπεραπόδοση που θα εμφανίσουν οι τράπεζες.

Αν δηλαδή μια τράπεζα στην πενταετία έχει απόδοση της τάξης του 30% το ταμείο ζητά να πληρωθεί το 8% και το υπόλοιπο 22% το αφήνει στους ιδιώτες. Πρόκειται για μια λογική συναλλαγή για τράπεζες με θετική καθαρή θέση.

Το πρόβλημα όμως με την Εθνική – Eurobank και την Πειραιώς, σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη είναι η αρνητική καθαρή θέση που εμφανίζουν. Ένα αξιοσημείωτο μέρος των 16,8 – 17 δις ευρώ που θα λάβουν μέσω ΑΜΚ οι δύο όμιλοι θα κατευθυνθεί για κάλυψη αρνητικής καθαρής θέσης. Επομένως αυτός που μπαίνει στην ΑΜΚ αγοράζει την τράπεζα σε αξία μικρότερη της πραγματικής.

Για να διορθωθεί αυτό οι  τράπεζες ζητούν να αλλάξουν οι όροι και η τιμή μετατροπής των warrants να συνδεθεί με την τότε τρέχουσα τιμή της μετοχής. Με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθεί σύμφωνα με τις ίδιες, ο κίνδυνος ο επενδυτής να μπει στην ΑΜΚ αλλά να μην εξασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς των μετοχών του ΤΧΣ αν η πραγματική αξία της τράπεζας παραμένει κάτω από τη τιμή διάθεσης.

Γιατί αρνείται η κυβέρνηση

Πρόκειται για…διευκόλυνση που δεν πρόκειται να περάσει χωρίς περαιτέρω τροποποιήσεις από την κυβέρνηση και αυτό γιατί η διαμόρφωση της τρέχουσας τιμής στο ταμπλό δεν σχετίζεται αρκετές φορές με την πραγματική οικονομική θέση των επιχειρήσεων και των τραπεζών.

Επιπρόσθετα, αν υπάρχει μια ελπίδα το ESM να αναλάβει αναδρομικά το κόστος ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών μειώνοντας ισόποσα το δημόσιο χρέος, δεν θα το κάνει αν υπάρχει ορατός κίνδυνος να μην πάρει πίσω τα λεφτά του και επομένως να ζημιωθούν οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι.

Ζητούν και μείωση στο επιτόκιο των CoCos

Το δεύτερο αίτημα των τραπεζών αφορά στο επιτόκιο των CoCos, το οποίο ξεκινά από 7% και κλιμακώνεται στο 9,5% σε βάθος πενταετίας. Οι τραπεζίτες ζητούν, λοιπόν, το επιτόκιο να περιορισθεί στην περιοχή του 5-6% καθώς είναι αποτρεπτικό με δεδομένες τις ζημιές που καταγράφουν οι τράπεζες από την «κακή» κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, κυρίως εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης των επισφαλειών.

Πηγές που εμπλέκονται στις κατ` αρχήν συζητήσεις αναφέρουν ότι «η τρόικα αντιλαμβάνεται την ανάγκη διάθεσης πιο ελκυστικών κινήτρων προς τους ιδιώτες επενδυτές ωστόσο η κυβέρνηση, προς το παρόν, αντιμετωπίζει το θέμα με πολιτική αμηχανία εξαιτίας των πιθανών αντιδράσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.


Και αίτημα για δύο χωριστές ΑΜΚ!

Η εναλλακτική πρόταση που προτίθενται να καταθέσουν οι τράπεζες, σε περίπτωση που η κυβέρνηση δεν αποδεχθεί, όπως διαφαίνεται, το αίτημα για τα warrants, είναι η διενέργεια δύο αυξήσεων κεφαλαίου σε διαφορετική τιμή και σε διαφορετικό χρόνο.

Την πρώτη αύξηση κεφαλαίου που θα καλύψει το 50% των αναγκών της κάθε τράπεζας σε πρωτοβάθμια κεφάλαια, θα την καλύψει εξ ολοκλήρου το Ταμείο με παραίτηση των παλαιών μετόχων από τα δικαιώματά τους. Η ΑΜΚ θα διενεργηθεί, όπως προβλέπει η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, σε τιμή κατά τουλάχιστον 50% χαμηλότερη από τη μεσοσταθμική των 50 ημερών ή στην τρέχουσα αν αυτή είναι χαμηλότερη της μεσοσταθμικής.

Η δεύτερη αύξηση, που θα ακολουθήσει χρονικά, θα διενεργηθεί υπέρ των παλαιών μετόχων, με εγγύηση κάλυψης αδιάθετων μετοχών από το Ταμείο. Με δεδομένο ότι θα ακολουθήσει χρονικά την πρώτη αύξηση η τιμή της μετοχής θα έχει πιθανότατα προσαρμοσθεί σε χαμηλότερα επίπεδα επομένως η δεύτερη ΑΜΚ, αν το αίτημα γίνει αποδεκτό, θα διενεργηθεί σε χαμηλότερη τιμή.

Οι ιδιώτες θα λάβουν warrants που θα αναλογούν στο σύνολο των μετοχών του ΤΧΣ και η τιμή εξάσκησης θα παραμείνει η ίδια που ορίζει το υφιστάμενο πλαίσιο ( τιμή διάθεσης συν ο ετήσιος τόκος). Δηλαδή αν  καλύψουν το 10% των δύο αυξήσεων κεφαλαίου θα λάβουν για κάθε μια μετοχή εννέα warrants.

Κλειδί της πρότασης αποτελεί η διενέργεια της ΑΜΚ για τους ιδιώτες, σε τιμή χαμηλότερη αυτής, που έβαλε τα λεφτά το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αν συμβεί αυτό τότε διευκολύνεται σημαντικά η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών καθώς δεν καλούνται να βάλουν λεφτά για να καλύψουν την αρνητική καθαρή θέση τραπεζών.

Πρόκειται για παραλλαγή της πρότασης που είχαν καταθέσει ήδη από το Σεπτέμβριο οι τράπεζες και προέβλεπε την διενέργεια δύο ξεχωριστών ΑΜΚ. Μιας που θα καλυπτόταν εξολοκλήρου από το Ταμείο για να μηδενισθεί η αρνητική καθαρή θέση και μιας δεύτερης με τη συμμετοχή και των ιδιωτών.

ΠΗΓΗ:Nextdeal.gr

 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική