Πώς να διαλέξω την καλύτερη ασφάλεια αυτοκινήτου;

Η επιλογή της καλύτερης δυνατής ασφάλειας αυτοκινήτου σας δίνει τη δυνατότητα να εξοικονομήσετε χρήματα και να κάνετε ταυτόχρονα μια πολύ καλή επένδυση.

Θεωρώ την ασφάλεια «επένδυση», καθώς δαπανάτε χρήματα στα μηνιαία ασφάλιστρα για να διασφαλίσετε ότι η περιουσία και η υγεία σας είναι κατάλληλα προστατευμένες και εξασφαλισμένες σε μια περίσταση έκτακτης ανάγκης. 

Ο καθορισμός της καλύτερης ασφάλειας είναι βασικά υποκειμενικό ζήτημα. Αυτό που πιθανόν εξυπηρετεί έναν ιδιοκτήτη αυτοκινήτου, μπορεί να μην είναι η καλύτερη επιλογή για έναν άλλο. Αυτό συμβαίνει επειδή έχουμε διαφορετικές ανάγκες. Όταν, λοιπόν, αναζητούμε ασφάλεια αυτοκινήτου, είναι σημαντικό να καθορίσουμε πρώτα τι χρειάζεται πραγματικά ο ιδιοκτήτης του. Τι είδος κάλυψης προτιμά; Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά θα περιορίσει αισθητά τις επιλογές μας μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών.

Αφού ο ιδιοκτήτης αναγνωρίσει τις ανάγκες του, μπορεί να αρχίσει να εξετάζει ποιες από τις υπάρχουσες ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να καλύψουν ή να ικανοποιήσουν τις ανάγκες αυτές. Καταλήξτε σε τουλάχιστον 5 ασφαλιστικές εταιρείες που ικανοποιούν τις ανάγκες σας, καθώς και τον προϋπολογισμό σας. Στο διαδίκτυο υπάρχουν συγκριτικές ιστοσελίδες που σας επιτρέπουν να πάρετε μια ιδέα των διαφορών στα ύψη των ασφαλίστρων των ασφαλιστικών εταιρειών.

Όταν έχετε ήδη περιορίσει τις επιλογές σας σε πέντε με βάση τα ύψη των ασφαλίστρων, μπορείτε να αρχίσετε να εξετάζετε πιο προσεκτικά τις εταιρείες. Μέσω των αντίστοιχων κρατικών υπηρεσιών που ελέγχουν τις ασφαλιστικές εταιρείες μπορείτε να ελέγξετε τα ποσοστά παραπόνων εναντίον της κάθε εταιρείας καθώς και τον τρόπο με τον οποίο διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των πελατών τους. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσετε, επίσης, να μάθετε αν μια εταιρεία έχει προβεί ποτέ σε νομικές παραβάσεις.

Η άποψη διαφόρων πελατών και η αξιολόγησή των είναι εξίσου σημαντικές παράμετροι στην αναζήτηση της καλύτερης δυνατής ασφάλειας αυτοκινήτου. Για να λάβετε ασφαλείς πληροφορίες, ρωτήστε φίλους, μέλη της οικογένειάς σας και, φυσικά, τον μηχανικό του αυτοκινήτου σας, ζητώντας συστάσεις και πληροφορίες για τις ασφαλιστικές εταιρείες τις οποίες εξετάζετε. Αν και πάλι δεν είστε σίγουρος για την επιλογή σας, ή αισθάνεστε πως δεν έχετε εξετάσει κάποια παράμετρο, τότε θα μπορούσατε να αναζητήσετε τη συνδρομή ενός ασφαλιστή που θα σας βοηθήσει στις σχετικές συγκρίσεις.

Η «καλύτερη» ασφάλεια αυτοκινήτου είναι ζήτημα υποκειμενικό. Αυτό που οι άλλοι θεωρούν την καλύτερη επιλογή μπορεί εσάς να μην σας ικανοποιεί. Είναι, όμως, βέβαιο πως θα μάθετε πολλά γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα εξετάζοντας χρήσιμές σχετικές ιστοσελίδες και διενεργώντας μια μικρή έρευνα γύρω από τις μεθόδους και τους τρόπους να ανακαλύψετε αυτό που σας ταιριάζει.
back to top